Nota prawna

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w jakikolwiek sposób, w tym elektronicznie lub mechanicznie, włączając w to kopiowanie lub nagrywanie, bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia firmy GE Digital.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w tej instrukcji obsługi zostały przygotowane w najlepszej wierze, aby były jak najbardziej dokładnym oraz niezawodnym źródłem informacji. Mimo to, GE Digital wyłącza odpowiedzialność za jakiekolwiek błędy, zaniedbania lub niedokładności, jakie mogły pojawić się w niniejszej publikacji. GE Digital wyłącza jakiekolwiek gwarancje sformułowane lub wynikające pośrednio, wliczając w to gwarancje handlowe oraz gwarancje przydatności do określonego celu w odniesieniu do informacji zawartych w tej instrukcji oraz opisanego w niej sprzętu lub oprogramowania. Całe ryzyko związane z jakością zawartych informacji oraz jakością i wydajnością sprzętu czy oprogramowania leży po stronie nabywcy lub użytkownika. Firma GE Digital nie będzie odpowiedzialna za żadne zniszczenia, wliczając w to umyślne i celowe uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania, wynikające z nieodpowiedniego działania użytkownika (spowodowane na przykład jego niewiedzą), nawet w przypadku, gdy firma GE Digital została wcześniej poinformowana o możliwości wystąpienia tego typu uszkodzeń. Użytkowanie informacji zawartych w niniejszej publikacji oraz opisanego w niej oprogramowania podlega wszelkim ustaleniom zawartym w standardowej umowie licencyjnej, która musi zostać zaakceptowana przez klienta lub użytkownika końcowego przez przystąpieniem do użytkowania tych informacji, sprzętu lub oprogramowania.

Uwaga

GE Digital zastrzega sobie prawa do wprowadzania zmian w opisywanym w niniejszej publikacji produkcie w dowolnym czasie, bez konieczności informowania o tym fakcie.

© 2016 GE Digital.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
© VIX Automation sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Microsoft jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation. Wszelki inne znaki handlowe i towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte w publikacji wyłącznie w celu umożliwienia identyfikacji kompatybilności z produktami firmy GE Digital.

Pomóż nam udoskonalić dokumentację! Wyślij swoje uwagi, komentarze, sugestie na adres:vix@vix.com.pl


WYPRÓBUJ ZA DARMOGE HMI/SCADA iFIX

Zamów bezpłatną wersję demonstracyjną, wiodącego systemu SCADA:

HMI/SCADA iFIX 6.0 PL

KLIKNIJ PO DEMO