GE iFIX

Najlepszy w swojej klasie system HMI/SCADA

Wiodący w branży automatyki system wizualizacji i sterowania procesami, obecny na rynku już niemal od 3 dekad. Niezawodne oprogramowanie, charakteryzujące się otwartością, elastycznością i skalowalnością.

monitoring

Monitoring i sterowanie
procesami i zasobami

zbieranie-danych

Zbieranie
i udostępnianie danych

efektywnosc

Zwiększanie efektywności
i wydajności produkcji

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Mówią o nas

Daniel Łoziński

Specjalista do spraw monitoringu sieci ciepłowniczej oraz kotłowni "Łęźańska"
Oddział Energetyki Cieplnej MPGK Krosno

(...) Znając korzyści z posiadania kompletnego i długookresowego zasobu danych procesu produkcji ciepła, nie wyobrażamy sobie możliwości prowadzenia eksploatacji i analizy pracy urządzeń w przypadku utraty archiwum bądź awarii systemu. Ta świadomość wpłynęła na podjęcie decyzji o reorganizacji architektury systemu, zastosowaniu rozwiązań redundantnych, a na koniec rozdzielenie zadań poszczególnych warstw SCADA pomiędzy niezależne jednostki sprzętowe. (...)

Mirosław Englot

Szef Produkcji Główny Technolog
Głuchołaskie Zakłady Papiernicze

(…) Zastosowanie oprogramowania GE iFIX umożliwiło nadzór nad procesem technologiczno-ruchowym maszyn, minimalizowanie strat związanych ze zmianą asortymentów w czasie produkcji, przy zachowaniu maksymalnych wydajności i jakości wyrobów, jakie można osiągnąć dla danej maszyny. (…)

Mirosław Mikołajczak

Główny Automatyk
Spółka Wodno-Ściekowa GWDA w Pile

System iFIX jest oprogramowaniem dającym duże możliwości w zakresie wizualizacji procesów. Umożliwia budowanie bardzo zaawansowanych aplikacji SCADA (…) Aktualnie przetwarzamy około 2500 zmiennych procesowych i widzimy duży potencjał rozwojowy we wdrożonym rozwiązaniu. Warto podkreślić, iż oprogramowanie oferuje bardzo dobry system ochrony. Na plus warto również zapisać możliwości archiwizacji danych za pomocą systemu GE Historian oraz opcję udostępnienia informacji w pakiecie biurowym Excel.

Grzegorz Bobek

Kierownik Oczyszczalni
SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa

System GE iFIX wdrożony na Oczyszczalni ścieków pozwala na uzyskanie szybkiego wglądu na stan pracy poszczególnych urządzeń, biorących udział w procesie oczyszczania ścieków. Umożliwia szybką lokalizację alarmów przyczyniając się tym samym do ich szybszego usunięcia. Możliwość generowania raportów oraz graficzne przedstawianie zgromadzonych danych pomaga w procesie decyzyjnym oraz umożliwia optymalizację procesów technologicznych.

Rozwiązania mobilne

Korzystaj z systemu SCADA, tam gdzie tego potrzebujesz!

Dzięki rozwiązaniom mobilnym GE Digital, masz bezpieczny dostęp do pełnej wizualizacji i sterowania procesem z dowolnego miejsca, za pośrednictwem tabletu czy smartphona.

miejsce-czas

W każdym miejscu,
w każdym czasie

geo-intelligence

Technologia
Geo-Intelligence

KPI

Wskaźniki KPI
dla urządzeń i grup

POZNAJ SZCZEGÓŁY

GE Historian

Niezawodny przemysłowy system archiwizacji danych

Potężny serwer bazodanowy, zaprojektowanym z myślą o potrzebach przedsiębiorstw produkcyjnych, wyróżniający się przede wszystkim szybkością
i wydajnością działania, łatwością wdrożenia i eksploatacji oraz skalowalnością.

optymalizacja

Optymalizacja działań
produkcyjnych

walidacja

Zmniejszenie kosztów
walidacji i księgowości

mes-erp

Łatwiejsza integracja
z systemami MES i ERP

POZNAJ SZCZEGÓŁY


WYPRÓBUJ ZA DARMOGE HMI/SCADA iFIX

Zamów bezpłatną wersję demonstracyjną, wiodącego systemu SCADA:

HMI/SCADA iFIX 6.0 PL

KLIKNIJ PO DEMO